Kodzik, J. (2017). Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 40(1), 67–99. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.004