Skiepjan, A. A. (2017). Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 40(1), 3–30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.001