Balcerek, M. (2020). Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 191–198. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.013