Wiślicz, T. (2013). Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 25(2), 143–167. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.019