Ciesielski, T. (2013). Potencjał militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie polskiej wojny sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane aspekty. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 25(2), 81–116. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.017