Benken, P. (2018). Jeden z pokolenia – Karol Bunsch w walce o wolną Polskę (1915–1920). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 107–133. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.047