Appel, H. (2017). Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-197-9, ss. 315. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 39(4), 153–159. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.049