Pluta, E. (2017). Środowisko rodzinne krakowskich norbertanek ze Zwierzyńca - przyczynek do badań nad składem osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 39(4), 77–96. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.045