Sawiński, P. (2017). Pozycja Tyberiusza w rodzinie cesarskiej i jego miejsce w planach dynastycznych Augusta w latach 29 p.n.e.–6 p.n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 39(4), 35–46. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.043