Zaleska, I. (2017). Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej, red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, ss. 399. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 38(3), 166–170. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.040