Konieczka-Śliwińska, D. (2012). Od podręcznika drukowanego do elektronicznego. Koncepcja dydaktyczna szkolnego podręcznika historii w Polsce i próby jej modernizacji w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 21(2), 77–92. https://doi.org/10.12775/KLIO.2012.021