Młynarczyk, J. A. (2012). Polityka okupacyjna Wehrmachtu w Polsce w pierwszych tygodniach wojny (wrzesień–październik 1939 r.). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 22(3), 83–114. https://doi.org/10.12775/KLIO.2012.042