Konopka, W. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych”. Toruń, 16–17 czerwca 2011 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3). https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.054