Duży et al, W. (2011). Noty bibliograficzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3). https://doi.org/10.12775/1206