Topolska, M. B. (2011). Małgorzata Szymczak, Kobiety w polskich programach i podręcznikach do nauczania historii dla szkoły średniej po drugiej wojnie światowej, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora 2011, s. 142. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 141–148. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.048