Sińczak, T. (2011). Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010, ss. 336. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 154–157. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.050