Chmiel, P. (2011). Peter N. Stearns, "World History [.]" i Laura Di Fiore, Marco Meriggi, "World History [.]". Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 149–153. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.049