Sroka, S. A. (2011). Zapomniany przodek św. Stanisława Kostki. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 131–140. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.047