Czwołek, A. (2011). Służba wojskowa alumnów w PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 103–130. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.046