Goclon, J. (2011). Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność i pozycja wobec Rady Obrony Państwa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 75–102. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.045