Wojciechowski, P. (2011). Datacja rzymskich inskrypcji sakralnych: kryteria wewnętrzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 18(3), 3–16. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.042