Szarafin, A., & Tomaszewski, M. (2016). Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 37(2), 199–204. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.027