Tomaszewski, M. (2016). Jacek Kowalkowski, Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku. Studium genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, ss. 455. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 37(2), 180–184. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.023