Meus, K. (2016). Kongres Kupiectwa Polskiego w Toruniu w 1933 roku w świetle archiwaliów lwowskich. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 37(2), 125–140. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.018