Gzella, G. (2016). Redaktorzy zapomnianej „Gazety Kościańskiej/Polskiej” (do 1914 roku). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 37(2), 87–100. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.016