Glabisz, G. (2016). Konfederacja partykularna województw poznańskiego i kaliskiego przy majestacie Stanisława Leszczyńskiego w latach 1733–1735. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 37(2), 61–86. https://doi.org/10.12775/KLIO.2016.015