Duży, W. (2011). Noty bibliograficzne. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 16(1), 281. https://doi.org/10.12775/1171