Roszak, S. (2011). Historia – Polityka – Edukacja. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 16(1), 139–148. https://doi.org/10.12775/KLIO.2011.007