(1)
Forycki, M. Szlachta wokółbałtycka W ujęciu encyklopedystów. KLIO_CPDPiP 2016, 35, 85-99.