(1)
Wróbel, Łukasz. Polski Grand Tour Na przełomie XVIII I XIX Wieku. KLIO_CPDPiP 2016, 34, 129-135.