(1)
Duży, W.; Wesołek, E. [Sprawozdanie Z Konferencji "Dzieciństwo I starość W historiografii"]. KLIO_CPDPiP 2015, 33, 163-167.