(1)
Kania, K. Przygotowania Do Drugiej Wizyty Premiera Gen. Władysława Sikorskiego W Stanach Zjednoczonych. Rozmowy Kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa Polska (część 2). KLIO_CPDPiP 2015, 33, 123-141.