(1)
Baran, I. Polští Socialisté Na československém Těšínsku V meziválečném Období – příklad střetu Identit a Loajalit V národnostně smíšeném pohraničním Regionu. KLIO_CPDPiP 2015, 33, 103-121.