(1)
Pielas, J. Kariery urzędnicze I Pozycja społeczno-majątkowa Podkomorzych Ziemskich W Małopolsce W XVI–XVII Wieku Na Tle porównawczym. KLIO_CPDPiP 2015, 32, 31-57.