(1)
Tomczak, S. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji „Przemoc Wobec ludności żydowskiej W Europie Środkowo-Wschodniej Od średniowiecza Do połowy XX wieku” Toruń, 21–23 Listopada 2012 R. KLIO_CPDPiP 2013, 24, 229-235.