(1)
Smolarek, K. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca Opisana słowem I Obrazem. Życie Dziecka Na Ziemiach Polskich Od XVI Do XVIII Wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, Ss. 192. KLIO_CPDPiP 2013, 24, 207-210.