(1)
Pawlik-Kwaśniewska, W. Reszut-Ha-Jachid Trzech Kobiet. O Siedemnastowiecznej Autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety Na Marginesach. Trzy Siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ss. 392. KLIO_CPDPiP 2013, 24, 183-192.