(1)
Zaleska, I. Wokół Idei Stronnictwa Katolickiego W Królestwie Polskim. KLIO_CPDPiP 2013, 24, 47-74.