(1)
Drzewiecka, D.; Niedźwiedzka, M. Sprawozdanie Z Konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity Miast W średniowieczu I Epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. KLIO_CPDPiP 2015, 31, 241-246.