(1)
Zawadzka-Morawiecka, J. Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz Y De Burbon Księżna Czartoryska, Wyd. Towarzystwo Autorów I Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 294. KLIO_CPDPiP 2015, 31, 194-198.