(1)
Swianiewicz, J. Tomasz Falkowski, Myśl I Zdarzenie. Pojęcie Zdarzenia Historycznego W Historiografii Francuskiej XX Wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, Ss. 393. KLIO_CPDPiP 2015, 31, 165-175.