(1)
Cendrowski, S. Nowe Ustalenia W Kwestii śmierci I pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600). KLIO_CPDPiP 2015, 31, 19-41.