(1)
Dominiak, Łukasz M. Sprawozdanie Z warsztatów Naukowych Pt. “Six Centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków Polsko-Tureckich Spotkań W Stambule: Tożsamości, Trajektorie I Intelektualne Wymiany, Orien. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 283-285.