(1)
Możdżeń, J. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Heterogeniczność Przestrzeni Miejskiej W Królestwie Polskim I Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Epoce przedprzemysłowej – W 750-Lecie Lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 269-275.