(1)
Zielińska, A. Rodzina, Gospodarstwo Domowe I pokrewieństwo Na Ziemiach Polskich W Perspektywie Historycznej – ciągłość Czy zmiana?, Red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, Ss. 395. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 228-236.