(1)
Oliński, P. Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska W późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 348. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 205-209.