(1)
Obtułowicz, B. Królowa Matka – Szara Eminencja. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 111-142.