(1)
Macuk, A. Polityka Rosyjska W Rzeczypospolitej W 1733 Roku a Kandydatura „Piasta”. KLIO_CPDPiP 2014, 29, 41-110.