(1)
Popielarz, A. Polski Monarchista? Działalność Publicystyczna I Parlamentarna Feliksa Kryskiego. KLIO_CPDPiP 2024, 68, 49-75.