(1)
Perkowski, P. Adam Leszczyński, Skok W nowoczesność. Polityka Wzrostu W Krajach Peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, Ss. 584. KLIO_CPDPiP 2014, 28, 253-264.